Thông báo Lễ khai giảng lớp tiếng hàn giao tiếp 

Lớp tiếng Hàn căn bản và tiếng Hàn nâng cao 

1.  Thời gian: 17 giờ 45 phút, ngày 24/3/2017 (tối thứ 6).

2.  Địa điểm: Phòng số 44, trường Trung cấp nghề Nhân Đạo 648/28, CMT8, P11, Q.3, Tp.HCM.